Youseful.

Digital kommunikation utifrån mottagarens behov.
Inte innefrån ert perspektiv.